IMG 4072forside2

Vision & Målsætning

Vision
"At skabe en indholdsrig hverdag, så huset er et godt og attraktivt sted at bo, gæste og arbejde"
Målsætning
Plejehjemmet skal kunne tilbyde en individuel pleje og omsorg hvor udgangspunktet er hensyntagen til og udnyttelse af den enkelte beboers ressourcer såvel fysisk som psykisk og socialt.

Al pleje og omsorg skal ske udfra et helhedssyn som bevarer den enkelte beboers identitet og integritet.
Godt samarbejde med pårørende prioriteres højt således at den enkelte beboer føler en større grad af trivsel og tryghed.
Plejehjemmet skal have et hyggeligt og rart miljø med mulighed for afvekslende adspredelse.
Plejehjemmet skal være et godt uddannelsessted, hvor eleverne godt kan lide at være og derved får lyst til at tilegne sig viden og praktiske færdigheder.
Plejehjemmet stræber efter at have et godt og dygtigt personale, hvor nøgleordene er god etik, fleksibilitet, udvikling, stabilitet og humor.

Henrik Nord
Forstander

 


 

Læs den aktuelle aktivitetskalender - Klik her

adelaidennyt2 aktiviteter2 frivillig menuer2 edited-1