Tilsynsrapporter

Rapporter fra tilsyn på Adelaïde

Tilsynsrapport fra Embedslægerne 2015  

 

• Uanmeldt tilsyn fra Gentofte Kommune 2019

 

• Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst 2020

 

Link til Gentofte kommunes tilsynsrapporter: 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/%C3%86ldre-og-plejeboliger/Tilsyn-med-plejeboliger-og-plejehjem

 

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/%C3%86ldre-og-plejeboliger/Tilsyn-med-plejeboliger-og-plejehjem