IMG 4072forside2

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige

Værdigrundlag


Visioner og udviklingsparathed i alle led i foreningen.
Derfor må...
• Foreningens bestyrelse være fremadrettet og visionær i tanker og handlinger og synlig i forhold til de enkelte huse.
• Foreningens huse og plejehjem være villige og parate til at gå nye veje og tænke visionært.
• Foreningens medarbejdere have lyst til at lære nyt og lade sig inspirere til at møde de krav og forventninger, beboere og samfundet stiller.

Forskellighed og mangfoldighed i metode og opgaveløsning.
Derfor må...
• Foreningens bestyrelse give plads og rum til husenes forskellighed.
• Foreningens huse og plejehjem sikre en mangfoldighed i opgaveløsning til gavn for medarbejdere og beboere.
• Foreningens medarbejdere tilbyde et varieret tilbud af ydelse, der passer til beboernes ønsker og behov.

Værdighed og respekt for ældre med livskvalitet som nøgleordet.
Derfor må...
• Foreningens bestyrelse sikre en vedvarende dialog om ældres livskvalitet.
• Foreningens huse og plejehjem til stadighed udvikle sig, så det er et godt sted at bo, gæste og arbejde.
• Foreningens medarbejdere vise respekt for beboernes egne valg og ønsker.

Kvalitet og kompetence i alle ydelser.
Derfor må...
• Foreningens bestyrelse sikre de enkelte huse og plejehjem muligheder for at yde kvalitet og udvikle kompetencer.
• Foreningens huse og plejehjem give medarbejderne muligheder for at udvikle kompetence til at sikre beboerne, boliger, pleje, aktiviteter og mad af høj kvalitet.
• Foreningens medarbejdere udføre alle opgaver omsorgsfuldt og kompetent og på et højt fagligt niveau.

Høj grad af etik i alle handlinger og relationer
Derfor må...
• Foreningens bestyrelse, Foreningens huse og plejehjem samt Foreningens medarbejdere sørge for en stadig dialog om det etiske grundlag og sikre den nødvendige refleksion herom.

 


Læs den aktuelle aktivitetskalender - Klik her

adelaidennyt2 aktiviteter2 frivillig menuer2 edited-1